Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden ("AV") gelden voor het gebruik van de door NZXT Europe GmbH ("NZXT") via het domein www.nzxt.com/nl-DE voor België ingerichte consumentenwebshop ("Webshop").

1.2. In de webshop kunnen consumenten online als geregistreerde klanten of gasten ("Klanten" of "Jij") producten voor gaming-computers bestellen.

1.3. Wij kunnen alleen bestellingen accepteren van klanten van 18 jaar of ouder zijn of wanneer de wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben ingestemd met de respectieve bestelling. NZXT behoudt zich het recht voor, alvorens een overeenkomst met een klant aan te gaan (zie hierna bij punt 3) bewijs te vragen van de leeftijd en/of een bewijs van toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

2. Contractpartij en contact

De contractpartij van de klant voor alle bestellingen in de webshop (met uitzondering van specifiek aangemerkte artikelen) is:

NZXT Europe GmbH
Ammenthalstraße 32
85551 Kirchheim bei München
support_eu@nzxt.com
+49 2152 993 9901

Handelsregister kantongerecht Charlottenburg, HRB 161288 B
Btw-identificatienummer: DE 303257797
Directeur: Rob Brinkmann

3. Sluiten van koopovereenkomsten bij bestellingen in de webshop

3.1 Alvorens de bestelling te valideren door op de knop "Kopen" te klikken, heeft de klant de mogelijkheid om eventuele invoerfouten op te sporen en te corrigeren.

3.2. Zodra de bestelling van een klant bij NZXT ontvangen is, ontvangt de klant een e-mail die de ontvangst van de bestelling bij NZXT en de gekochte artikelen bevestigt ("Bestelbevestiging").

3.3. De bindende aanvaarding van het aanbod van de klant door NZXT vindt plaats door bevestiging van de overeenkomst ("Bevestiging van de overeenkomst") door NZXT. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bevestiging van de overeenkomst ontvangt. In het algemeen aanvaardt NZXT een aanbod of wijst dit af binnen twee (2) werkdagen. In dat geval is het mogelijk dat de door de klant bestelde producten niet beschikbaar zijn en dat de bestelling niet kan worden aanvaard, met name in het geval van gelijktijdige bestellingen van hetzelfde product door meerdere klanten. In geval van onbeschikbaarheid van producten nadat de bestelling is geplaatst, zal NZXT de klant zo spoedig mogelijk informeren en aanbieden een ander product te bestellen of de bestelling te annuleren. Indien er problemen met of vragen over een aanbod zijn, neemt NZXT onmiddellijk per e-mail of telefonische contact op om het probleem op te lossen. Wanneer NZXT de klant niet kan bereiken of niet binnen drie (3) dagen een reactie van de klant hierover ontvangt, verwerkt NZXT het aanbod niet verder en geldt dit als afgewezen.

3.4. NZXT heeft het recht tot het uitvoeren van deelleveringen, voor zover dit redelijk is ten opzichte van de klant. Als er deelleveringen worden, komen de extra verzendkosten voor rekening van NZXT.

3.5. Bij bestelling via de webshop ontvangt de klant de volledige bestelgegevens in zijn bevestiging van de bestelling.

3.6. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse taal.

3.7. Telefonische bestellingen of bestellingen per e-mail kan NZXT helaas niet aannemen.

4. Prijzen

De in de webshop getoonde prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief de btw zoals die van toepassing is op het moment van bestelling.

5. Leveringsvoorwaarden en leveringsbeperkingen

5.1. NZXT levert aan klanten in België (leveringsgebied). Het staat klanten uit een ander land in de EU echter vrij om producten in de webshop te bestellen onder opgaaf van een afleveradres in België.

5.2. De levering vindt plaats op het door de klant aangegeven afleveradres in het leveringsgebied. De verzending wordt uitgevoerd via een pakketdienst.

5.3. Na de bevestiging van de overeenkomst verzendt NZXT de producten binnen België in het algemeen binnen maximaal twee (2) werkdagen, tenzij ze vallen onder punt 5.4. De levertijd bedraagt volgens de pakketdienst van NZXT normaal gesproken twee (2) werkdagen .

5.4. Producten die in de webshop of in de bestelbevestiging zijn aangemerkt met de opmerking "CRFT", worden speciaal voor de bestellende klant geconfigureerd en gemaakt. De individuele vervaardiging kan leiden tot een wat langere levertijd. Dergelijke producten worden in het algemeen binnen vijf (5) werkdagen vanaf ontvangst van de bevestiging van de overeenkomt verstuurd. De levertijden komen overeen met de onder punt 5.3 genoemde levertijden.

5.5. Producten die een klant bijvoorbeeld vóór de start van de verkoop bestelt terwijl hij op de hoogte is van deze omstandigheid, worden verzonden zodra het product verkrijgbaar is.

5.6. Voor de verzending van de producten worden steeds de volgende kosten berekend:

I. standaardverzending voor complete PC-systemen binnen België gratis

II. standaardverzending voor afzonderlijke PC-componenten binnen België (tot 31 kg): € 6,99

6. Geaccepteerde betaalmiddelen

6.1. De betaling van de producten in de webshop vindt plaats met een van de volgende geaccepteerde betaalmiddelen

  • Creditkaart
  • Eps-Überweisung
  • Klarna Pay Later Shop Pay (in de versnelde check-out)
  • Apple Pay (in de versnelde check-out)
  • Google Pay (in de versnelde check-out)

6.2. Ongeacht de gekozen betaalwijze ontvangt de klant een factuur per email. NZXT factureert en verzendt de factuur op de dag dat de producten naar de klant worden verzonden. Het besteloverzicht in de webshop vormt geen factuur.

7. Wettelijk recht op ontbinding door de consument

7.1. Het hierna uiteengezette recht op ontbinding komt alleen toe aan consumenten zijn in de zin van boek VI Wetboek Economisch Recht. Het geldt voor elke overeenkomst die een klant via de webshop heeft gesloten.

Ontbinding
Recht op ontbinding

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn voor het ontbinden bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat jij of een door jou aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen (of de laatste goederen indien er sprake is van meerdere goederen die je in het kader van één bestelling besteld hebt en die apart geleverd zijn, of de laatste deelzending of het laatste onderdeel in het geval van een overeenkomst over de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken) in bezit hebt of heeft genomen.

Voor de uitoefening van je ontbindingsrecht moet je ons, NZXT Europe GmbH, Ammenthalstraße 32, 85551 Kirchheim bei München, support_eu@nzxt.com, +49 2152 993 9901 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. door een per post verzonden brief of een e-mail) informeren over je besluit tot het ontbindenvan deze overeenkomst. Je kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding gebruiken maar dit is niet vereist.

Om te voldoen aan de termijn voor de ontbinding is het voldoende dat je de mededeling omtrent het uitoefenen van je recht op ontbinding verzendt voor het verstrijken van de ontbindingstermijn.

Gevolgen van de ontbinding

Indien je deze overeenkomst ontbindt, dienen wij je alle door ons van jou ontvangen betalingen, inclusief de afleveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan omdat je gekozen hebt voor een andere dan de door ons aangeboden, goedkopere standaardlevering), direct en uiterlijk binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag waarop wij de mededeling van je ontbinding van de overeenkomst ontvingen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat je gebruikt hebt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met je werd overeengekomen; er ontstaan hierbij in geen geval extra kosten voor je. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot de goederen weer in ons bezit zijn of tot je een bewijs levert dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Je dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop je ons geïnformeerd hebt over de ontbinding van deze overeenkomst aan ons terug te sturen of te overhandigen. Er is voldaan aan deze termijn als je de goederen voor afloop van de termijn van 14 kalenderdagen verzendt.

De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening, als je gebruik maakt van het retourlabel dat wij je hiervoor ter beschikking stellen. Als je de terugzending uitvoert zonder daarbij gebruik te maken van ons retourlabel komen de directe kosten van de retourzending voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. 7.2. Voor het ontbinden kun je het volgende model-ontbindingsformulier invullen en aan ons toezenden. Zoals hiervoor aangegeven kan de ontbinding echter ook op andere wijze worden gemeld.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan [hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]
………………………………………………………………………………………………………………

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
………………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en)
………………………………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en)
………………………………………………………………………………………………………………

— Datum
………………………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
………………………………………………………………………………………………………………

8. Aanvullende informatie over de mogelijke afwikkeling van een ontbinding

8.1. Na ontvangst van je ontbinding stuurt NZXT je een retournummer ("RMAnummer") en een retourlabel. Houd er rekening mee dat NZXT alleen de kosten voor het terugsturen betaalt als je voor het terugsturen van de door jou bestelde goederen gebruikmaakt van het daarvoor bestemde retourlabel.

8.2. Daarnaast verzoeken we je om de volgende verpakkings- en verzendinstructies ter bescherming van de goederen in acht te nemen, zodat het terugsturen van de goederen zo snel en eenvoudig mogelijk kan gaan. Je wettelijke ontbindingsrecht wordt uiteraard niet aangetast door de volgende verpakkings- en verzendinstructies.

(a) Als je het RMA-nummer en het retourlabel hebt ontvangen, verpak je de goederen met alle gegevensdragers, documentatie en overige artikelen uit de oorspronkelijke levering alsmede het formulier voor de retourzending in de originele verpakking. Wanneer je niet meer beschikt over de originele verpakking, kan je per e-mail bij ons supportteam (support_eu@nzxt.com) een verzenddoos opvragen of gebruik maken van een andere stevige kartonnen doos. Voor het ter beschikking stellen van een verzenddoos berekent NZXT max. € 20 plus verzendkosten.

(b) Wij adviseren het gebruik van een kartonnen doos, die geschikt is voor het verzenden van goederen met een gewicht van 18 tot 23 kg en die in alle richtingen ten minst 8 cm afstand houdt van het te retourneren product. Wij adviseren om deze afstand op te vullen met vulmateriaal, om het product te beschermen tegen beschadigingen door vallen of stoten. Het gebruik van verpakkingssnippers, krantenpapier of ander verfrommeld papier, stukken karton of wollen dekens als opvulling wordt afgeraden, daar dergelijk materiaal het product over het algemeen niet voldoende beschermt tegen vallen of stoten en het product daardoor bij het vervoer kan wegglijden en tegen de binnenwand van de doos kan stoten en beschadigd kan raken.

(c) Als er in je retourzending elektronische onderdelen (bijv. geheugenkaarten, perifere apparatuur en andere kwetsbare producten) zijn opgenomen, adviseren wij om ze voor voldoende bescherming (bijv. tegen elektrostatische ontlading) te verpakken in een luchtkussenenvelop. Aangeraden wordt om harde schijven, diskettestations, cd-rom's en vergelijkbare apparatuur in een aparte doos te verpakken, daar ze in het algemeen niet voldoende beschermd zijn tijdens het transport als ze in dezelfde doos verzonden worden als grote artikelen of wanneer er gebruik wordt gemaakt van verzendmappen.

(d) Wij adviseren om de kartonnen doos na het correct vullen af te sluiten met een sterk verpakkingsband met een draagkracht van ca. 28 kg. Plaats na het sluiten het retourlabel duidelijk zichtbaar op de doos.

(e) Stuur de bestelde goederen niet aan ons terug zonder overleg. Neem voor vragen of bij twijfel contact op met de klantenservice van NZXT via:
+49 2152 993 9901
support_eu@nzxt.com

9. Garantie

9.1. NZXT wijst in de productbeschrijving op de garantiebepalingen die gelden voor het betreffende product. Indien de gekochte goederen defecten vertonen, verbindt NZXT zich ertoe de toepasselijke garantievoorwaarden te respecteren, indien deze worden aangeboden.

9.2. De wettelijke ontbinding- en garantierechten worden niet aangetast door hetgeen wordt gesteld onder punt 9.

9.3. Overeenkomstig de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek heeft elke klant die handelt als consument in het kader van de wettelijke garantie:

  • Een aanspraak voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij levering van de goederen en dat zich manifest binnen een termijn van twee (2) jaren te rekenen vanaf deze levering. Deze aanspraak verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dag dat de consument het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn kan verstrijken vóór de voormelde periode van twee (2) jaar vanaf de levering;
  • De keuze tussen herstel of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de in artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek bepaalde kostenvoorwaarden;
  • Een weerlegbaar vermoeden dat gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van zes (6) maanden bestonden op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

De wettelijke garantie geldt onafhankelijk van de garantievoorwaarden die op het product van toepassing zijn. De consument kan ook besluiten de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, waardoor hij het recht krijgt de koop te ontbinden of de verkoopprijs te verminderen overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Informatie omtrent de afvoer van oude apparatuur

10.1. Elektrische en elektronische apparatuur ("oude apparaten") mogen niet worden afgevoerd met het gewone huisvuil maar moeten in verband met de milieuvriendelijke afvoer van schadelijke stoffen, het recyclen van waardevolle stoffen en de mogelijkheid tot hergebruik gescheiden worden afgevoerd. Het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak op wielen" op elektrische en elektronische apparatuur wijst je er expliciet op, dat ze op speciale wijze moeten worden afgevoerd.

10.2. Je bent eveneens verplicht om oude apparaten gescheiden in te zamelen en af te geven op een hiervoor aangewezen verzamel- of innamelocatie, bijvoorbeeld bij de plaatselijke containerparken. Batterijen en accu's die zich mogelijk in het oude apparaat bevinden moet worden verwijderd en op correcte wijze apart worden afgevoerd.

10.3. Denk er altijd aan dat je voor het afvoeren van een oud apparaat je (persoons)gegevens van dit apparaat verwijdert.

10.4. Het WEEE-registernummer van NZXT is DE 56669739.

11. Aansprakelijkheid

11.1. NZXT is onbeperkt aansprakelijk voor schade ten gevolge van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en die toerekenbaar is aan NZXT, een wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerenden van NZXT, alsmede voor schade die veroorzaakt werd door het ontbreken van een door NZXT gegarandeerde eigenschap of indien er sprake is van frauduleus handelen door NZXT.

11.2. NZXT is onbeperkt aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove fout werd veroorzaakt door NZXT of zijn wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerenden.

11.3. Behalve in de gevallen zoals bedoeld onder 11.1, 11.2 of 11.4 is de aansprakelijkheid van NZXT beperkt tot het bedrag van de schade uit de overeenkomst die rechtstreeks voortvloeit uit het niet nakomen van contractuele verplichtingen door NZXT en die aan NZXT kan worden toegerekend.

11.4. Dit laat de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving onverlet.

11.5. Verdere aansprakelijkheid van NZXT wordt uitgesloten.

11.6. De verjaringstermijn voor het doen gelden van aanspraken op schadevergoedingen jegens NZXT bedraagt een (1) jaar met uitzondering van de gevallen van punt 11.1, 11.2 of 11.4.

12. ODR Platform

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat u kunt vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij geven er de voorkeur uw vragen in direct contact met u op te lossen, en nemen daarom niet deel aan de geschillenbeslechtingsprocedure via het ODR-platform. Bij vragen of problemen kunt u direct contact met ons opnemen.

13. Slotbepalingen

13.1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet effectief zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

13.2. Op deze Algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

13.3. Deze clausule belet echter niet dat een klant die als consument handelt, geniet van de dwingende bepalingen die van toepassing zijn op grond van zijn verblijfplaats. De geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Versie: September 2021